Anasayfa Hizmetlerimiz
Ölçme Hizmetleri
         Yatay konrol ağları ve detay ölçümlerinde uydudan konum belirlemeyi sağlayan
cihazlar kulanılmakta ve ağ hesapları yapılmaktadır.
 

       Montajı güç olan; çeşitli makine, trafo, bant vs yerleştirilmesi için yapılan ölçümlerdir.

        Madendeki stok miktarının hesaplanması ve çalışma bölgelerinin projelendirilmesi
amacı ile yapılan çalışmalardır.