Anasayfa Hizmetlerimiz
Harita Yapım Hizmetleri

Tematik harita, bir topografik altlık üzerinde o bölge ile mekansal referanslı olan her konuda bilgi aktaran kartografik ürünlere deniyor.

 

Mekansal referanslı konu olarak tematik haritaya birkaç örnek;Jeoloji, ulaşım, taşımacılık, hava sıcaklığı, hava basıncı, tarımcılık, madencilik, ekonomi, üretimler, denizcilik, hava ve toprak kirliliği, turizm gibi..

         

                    Kamulaştırma haritaları 2010/22 sayılı genelgede; “Kamu yararının gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların Devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetine geçirilmesi işlemi için yapılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

            2010/22 sayılı genelge gereğince kamulaştırma işlemi; haritası ilgilisi tarafından yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir.

              Buna göre kamulaştırma haritası; uygulamayı yapan kurumun elemanları ya da serbest çalışan harita mühendisleri tarafından yapılmış olması gerekir.

                    Kamulaştırma işlemi; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir.

                  Gerekli formalitesi tamamlanıp, kamulaştırma haritası yaptırıldıktan sonra kamulaştırma işlemini yapan idare tarafından yazılı olarak kadastro müdürlüğüne başvurulur.

 
BATIMETRİK HARİTA
 
           Deniz tabanı topoğrafyasının belirlenmesi için     yapılan, deniz    tabanının ses dalgaları ile taranması    sonucu  oluşan haritalardır.
 
 
             
             Plankote, projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Bir arazinin belirli aralıklarla, sistematik olarak (ki bu aralıklar amaca uygun ve de arazinin sekline göre belirlenir.Misal; 5 metre, 10 metrede bir kotolcusu yapilir.) Kotların belirlenmesi amaciyla yapilan calışma ve sonuç ürün olarak meydana gelen, kotlu/ölçekli krokidir.
 
            Mimari projelere başlanmadan elimizde bazı donelerin/bazı belgelerin olması gerekir.Plankote‘de bu belgeler arasında bulunmaktadır.
 
              Plankote, genel olarak arazinin topografik yapısının belirlenmesi amacıyla yapılan, arazinin yapısına göre belli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşan kotlu ve ölçekli krokidir. resmi evraklar için kullanılacaksa, arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte, arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk ( çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesneler ) birlikte belli aralıklarda arazinin mevcut kotları gösterilir. yapılış amaçlarından bir taneside arazinin harfiyata başlamadan önce ve bittikten sonra yapılarak çıkan toprağın hesabının yapılması içindir.
 
              Plankote Haritasi’nin cikartilmasi amaciyla ölcmeler, yaklasik 3-5 m’de bir detay noktasi (istenilen prezisyona göre secilir), egimin degistigi yerler, sevler, arazide varsa mevcut yapilari kapsar plankote ve dahili kayit üniteli, Bilgisayara veri transferi mümkün olan Total Station (Elektonik Takeometre) ile yapilir.
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yol, kanal,tünel, enerji nakil hatları gibi projelere altlık oluşturması için yapılan; proje ekseninden sağa ve sola belirli bir alanın ölçüldüğü haritalardır.

 
Bir beldenin doğal hali hazır haritaları ve yapay tesislerini belirli bir ölçekte gösteren haritalara halihazır haritalar denir. Yeryuzunun, topografik yapisinin ve fiili kullaniminin kagit uzerine belirli oranlarda kucultulerek aktarilmis hali olan, yeryuzunun uc boyutlu olarak okunabilecek bir fotografi niteligindeki haritalardir.
Uygulama imar planına altlik teskil edecek sekilde olusturulmus haritalardir ki, iceriklerinde, haritasi yapilacak bolgeye iliskin, arazi uzerinde mevcut olan; yuksekliklerden eşyükselti eğrileri, binalar, dogal su kaynaklari, akarsular, denizler, ormanlar, alt ve ust yapi projeleri mustemilatlari, sanat yapilari, kadastral parseller gibi harita sembolleri ile gosterilmis bilgiler bulunur.
 
Halihazir harita, ayni zamanda, topraga bagli yapilacak olan her turlu projelerin
altyapisini (olmazsa olmazini) olusturan, bir haritacilik calismasidir. ilgili belediyesince ya da bayindirlik muduruluklerince ihale usulu ile yaptirilir.
 
Halihazır Harita içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Halihazır Harita‘da nirengi, RS noktaları, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, sokaklar, yol ve sokak dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Halihazır Haritalar, “1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planlarının Yapım Yönetmeliği” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.
 
Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarım çalışmaları, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla belediyelerce veya İller Bankası’nca yaptırılan büyük ölçekli haritalara Halihazır Harita denilir. İmar Planı sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak olan yapıların ruhsat alabilmesi için Mevzi İmar Planı’nın dolayısıyla da Halihazır Haritası’nın hazırlatılması gerekmektedir.
Topoğrafik haritalar: 
Yeryüzünün veya bir parçasının morfolojik (şekilsel) yapısının belli bir ölçek içinde eş yükseklik eğrileri 
yardımıyla yatay düzlem üzerinde gösterilmesiyle elde edilen haritalara topoğrafik haritalar denir. 
Topoğrafik haritalar üzerinde, yeryüzünde bulunan tüm unsurlar kendilerine özgü simgelerle işaretlenmişlerdir. 
Örneğin: yollar, yerleşim yerleri, çeşmeler, enerji nakil hatları, ... v.s. 
 
 
 
 
Topoğrafik haritalar ölçeklerine göre; 
- Küçük ölçekli topoğrafik haritalar – 1/600.000 ve daha küçük ölçekliler 
- Orta ölçekli topoğrafik haritalar – 1/600.000 ile 1/75.000 arası
- Büyük ölçekli topoğrafik haritalar – 1/75.000 ve daha büyük ölçekliler

 

          Kadastral harita, bir bölgedeki tüm emlağın (arsa ve binaların) haritasıdır ve kadastro kayıtlarının parçasıdır. Tapu dairesindeki kayıtlı mülklerin konumu ve sınırların resmî kanıtı sayılır. Haritada arsaların sınırları ve kayıt numaraları, belediye sınırları, binalar ve arazinin kullanım amacı kaydedilebilir.

           Türkiye'de kadastral haritalar  parsel,  ada  gibi parçalara bölünebilir. Kadastro parseli, sınırları belli bir mülkiyet arazisidir. Kadastral adaçevresi doğal kadastral ada ve yapay sınırlarla çevrili olan yere kadastral ada denir. İmar uygulaması yapılınca kadastro parsellerinin yerineimar parselleri gelir. Kadastral yollar, imar planı olmayan bölgelerde kadastro haritalarındaki kimsenin mülkiyetinde olmayan alanlardır. İmar planı yapıldığında imar planları genelde bu yollara göre oluşur.

                      Kadastro haritaları altyapı yatırımlarının belirlenmesinde, uzun vadeli jeolojik ve ekolojik çalışmalarda da gözününe alınır, eğer toprak mülkiyeti, incelenen olguda bir rol oynuyorsa. Kadastro haritalarında bölge isimleri, parsel ve tapu numaraları, mevcut yapıların yerleri bitişik yol ve sokak isimleri, belli sınırları uzunlukları ve daha eski haritalara referenslar bulunur.

                   Standart topografik kadastral haritalar, planimetre ayrıntıları ve özellikle mülkiyet sınırlarını ayrı, yükseklik bilgilerini (eşyükseklik eğrisi) ayrı, göstermek üzere iki kalıp halinde ve birbirleri ile çakıştırılabilir nitelikte üretilen paftalardır. Haritada doğal sınırlar (yol, kıyı, nehir gibi) ve binalar da belirtilebilir. Modern kadastro haritalarında ise coğrafi bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Kadastral harita yapmak için arazide saha ölçüm yapan kişilere mesahacı denir.

                  Kadastral haritalarin üretilmesi için arazi ölçümleri yapıldığı gibi havadan fotoğraf alımı da kullanılır. Bu ölçümler geodezik ve fotogrametrik bilgisayar programlarla haritalara dönüştürülür.